Šeit jūs varat izprintēt nepieciešamos dokumentus:

FAQ

"Autosakabe" (Autovilciens ar piekabi)

Automobīlis ar kravas kasti uz vienas rampas + piekabe. Priekšrocības: ātra iekraušana (izkraušana) un liels lietderīgais tilpums.
 • Iekšējais garums: 7,75m + 7,75m
 • Iekšējais platums: 2,47 m
 • Iekšējais augstums: 2,85m + 3,05
 • Ietilpība: 38 eiropaletes (eiropaliktņi)
 • Celtspēja: 22 tonnas
 • Lietderīgais tilpums: 120 m3
Refrižerators (Treilers ar termoiekārtu)

Puspiekabe - ledusskapis (refrižerators). Derīgs lielākās ātri bojājušos produktu un kravu daļu pārvadāšanai ar speciālajiem glabāšanas noteikumiem: no +25`С līdz - 25`С . Ekspluatācijā ir dārgāks par 5-25%.
 • Iekšējais garums: 13,31 m
 • Iekšējais platums: 2,46 m
 • Iekšējais augstums: 2,60 m
 • Ietilpība: 33 eiropaletes (eiropaliktņi) Celtspēja: 22 tonnas
 • Lietderīgais tilpums: 70 m3
Atklāta platforma (konteineru pārvadājumiem)

Visizplatītākais kravas kastes tips. Derīgs lielākās kravu daļas pārvadāšanai. Tenta iekārtojums ļauj veikt iekraušanu gan no augšas, gan no sāniem.
 
 • Iekšējais garums: 13,6 m
 • Iekšējais platums: 2,46 m
 • Iekšējais augstums: 2,70 m
 • Ietilpība: 33 eiropaletes (eiropaliktņi)
 • Celtspēja: 22 tonnas
Open (container) platform
  
 • Tiek izmantota ārējo laika ietekmēm izturīgo kravu pārvadāšanai. Ieiet viens 40’ konteiners, HQ konteiners vai 45’konteiners.
 • Celtspēja: 21 tonnas
INCOTERMS 2010 – International Commercial term
INCOTERMS 2010 spēkā no 1. Janvāra, 2011 gada

INCOTERMS 2010 terminu klasifikācija:

1. Jebkurš transporta veids:
 • EXW (Ex Works) – No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums);
 • FCA (Free Carrier) – Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums);
 • CPT (Carriage Paid To) - Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums);
 • CIP (Carriage and Insurance Paid to) – Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums);
 • DAT (Delivered at Terminal) – Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums);
 • DAP (Delivered at Place) – Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums);
 • DDP (Delivered Duty Paid)– Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums).

2. Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem:
 • FAS (Free Alongside Ship) – Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums); 
 • FOB (Free on Board) – Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums);
 • CFR (Cost and Freight) – Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums);
 • CIF (Cost, Insurance and Freight) – Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums).
Izdevumu sadalījums starp pārdevēju un pircēju saskaņā ar Incoterms 2010


Izdevumi:
100 – Iekraušana pārdevēja telpās;
150 – Eksporta izdevumi;
200 – Pārvadāšana iekšzemes teritorijā/Vietējā pārvadāšana;
250 – Preču pārkraušana preču pārvadāšanas firmas terminālā (1.);
300 – Kraušanās izmaksas terminālā (1.);
350 – Starptautiskā galvenā pārvadāšana/Piegāde līdz terminālam (2.);
400 – Izkraušanās izmaksas terminālā (2.);
450 – Uzkraušanās izmaksas terminālā (2.);
500 – Piegāde līdz pircēja noteiktai vietai;
550 – Apdrošināšana;
600 – Importa muitas formalitāšu nokārtošana;
650 – Imports nodoklis.

Piezīmes:
1. “Termināls” ir ekvivalents kravas terminālam, dzelzceļa stacijai, kuģu piestātnes/ostas noliktavai un lidostai. Šeit tas parasti nozīmē terminālu iekšzemes vai pierobežas izvietojumā eksportētājas valstī.
2. “Termināls” ir ekvivalents kravas terminālam, dzelzceļa stacijai, kuģu piestātnes/ostas noliktavai un lidostai. Šeit tas parasti nozīmē terminālu ar muitas atvieglojumiem (piemēram, muitas noliktava) importētājas valstī.
Klase Bīstamība


1.
Sprāgstvielas un
    priekšmeti
 

2.
Gāzes
    

3.
Uzliesmojoši šķidrumi
    

4.1.
Uzliesmojošas cietas
       vielas
4.2. Pašuzliesmojošas vielas
4.3. Vielas, kas saskarē ar
       ūdeni izdala viegli 
       uzliesmojošas vielas

          
 
5.1.
Oksidējošas vielas
5.2. Organiskie peroksīdi
    

6.1.
Indīgas vielas
6.2. Infekciozas vielas
        
 
7.
Radioaktīvas vielas
                                                             
    

8.
Korozīvas vielas
     

9.
Pārējās bīstamās vielas
    un izstrādājumi
     

Palešu veidi un izmēri

 • EUR palete (800mm х 1200 mm х145 mm)
  

 • FIN palete (1000 mm х 1200 mm х 145 mm)
   

 • Amerikaņu standarta palete (1200 mm х 1200 mm х 145 mm)

 • IBC konteiners (1200 mm x 1000 mm x 1160 mm)