Starptautiskās konkurētspējas veicināšana


SIA “Optilog” ir noslēdzis Līgumu Nr. SKV-L-2016/944 no 22.11.2016. ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Identifikācijas numurs SKV-I-2016/1022.